เงื่อนไขและข้อตกลง

เงื่อนไขและข้อตกลง (“ข้อตกลง”) นี้ถือว่ามีผลบังคับใช้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมชิงรางวัลที่ถูกจัดขึ้นและดำเนินการโดยบริษัท ซันสตาร์ สิงค์โปร์ จำกัด (“บริษัท ซันสตาร์ จำกัด”).

ข้อตกลงนี้จะถูกนำมาใช้ร่วมกับแคมเปญ Ora2 พาเที่ยวญี่ปุ่น 2017

 • บริษัท ซันสตาร์ จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยน, แก้ไข, ลบ, หรือเพิ่มเติมสิ่งใดๆในข้อตกลงตามที่เห็นสมควรในเวลาใดก็ได้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • การเข้าร่วมกิจกรรมชิงรางวัลนี้ ถือว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรมยอมรับข้อตกลงอย่างไม่มีเงื่อนไขและจะทำตามข้อตกลงตลอดช่วงเวลาของกิจกรรมชิงรางวัลนี้
 • การส่งชิงรางวัลที่ถูกส่งหลังจากหมดเวลารับสมัครจะไม่ถูกนำมาร่วมในกิจกรรม
 • รางวัลของกิจกรรมชิงรางวัลนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด, เครดิต, หรือวัตถุอื่นๆได้
 • ซันสตาร์ อนุญาตให้ โคอะฉะ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) เป็นผู้บริหารจัดการกิจกรรมชิงรางวัลนี้

ระยะเวลาของกิจกรรมชิงรางวัล

 • ระยะเวลารับสมัคร : 1 ตุลาคม 2560 – 31 ธันวาคม 2560
 • การคัดเลือกผู้ได้รับรางวัล : ต้นเดือนมกราคม 2561

รางวัลที่ 1 : ตั๋วเครื่องบินและที่พักสำหรับ 2 ท่าน

รางวัลที่ 2 : บัตรของขวัญจาก Centara Hotels & Resorts ซึ่งสามารถใช้ได้ทั้งห้องพัก, ห้องอาหารและสปา เซ็นวารีทุกสาขาในประเทศไทย มูลค่ารางวัลละ 6,000 บาทจำนวน 3 รางวัล

รางวัลที่ 3 : ชุดของขวัญจาก Ora2 มูลค่ารางวัลละ 500 บาท จำนวน 5 รางวัล

วิธีเข้าร่วมกิจกรรม

 1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องซื้อผลิตภัณฑ์ชนิดใดก็ได้ของ Ora2 มูลค่ามากกว่า 100 บาทต่อใบเสร็จและเก็บใบเสร็จตัวจริงไว้ในกรณีที่เจ้าหน้าที่กิจกรรมชิงรางวัลร้องขอ
 2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องล็อคอินเข้าไปที่เว็บไซต์แคมเปญของ Ora2: ‘Ora2 Japan travel campaign 2017’
 3. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องกรอกข้อมูลส่วนตัวพร้อมอัพโหลดรูปใบเสร็จตัวจริงที่แสดงการซื้อผลิตภัณฑ์ของ Ora2 มูลค่ามากกว่า 100 บาทต่อใบเสร็จเพื่อเป็นหลักฐานการซื้อในเว็บไซต์แคมเปญของ Ora2: ‘Ora2 Japan travel campaign 2017’
 4. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถเข้าร่วมชิงรางวัลผ่านทางเว็บไซต์ด้วยใบเสร็จหลักฐานการซื้อตัวจริงจากร้านค้าที่ร่วมรายการได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง แต่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถรับรางวัลได้เพียงรางวัลเดียวเท่านั้น
 5. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมชิงรางวัลที่กรอกข้อมูลไม่ครบถ้วน,ไม่สามารถอ่านได้, ถูกเปลี่ยนแปลง, และ/หรือไม่อยู่ในวันกำหนดการส่งเข้าร่วมชิงรางวัลโดยไม่เป็นไปตามข้อกำหนดที่แสดงในที่นี้จะไม่ถูกนำมาร่วมชิงรางวัล
 6. ฟอร์มการเข้าร่วมกิจกรรมชิงรางวัลที่ไม่ได้แนบใบเสร็จตัวจริงจากร้านค้าที่ร่วมรายการจะไม่ถูกนำมาร่วมชิงรางวัล
 7. เจ้าหน้าที่กิจกรรมชิงรางวัลจะส่งข้อความยืนยันไปยังผู้เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อแจ้งว่าท่านได้ทำการเข้าร่วมกิจกรรมชิงรางวัลเป็นอันเสร็จสิ้น

กระบวนการคัดเลือก

 1. เมื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมกรอกข้อมูลและอัพโหลดรูปถ่ายใบเสร็จตัวจริงที่ซื้อผลิตภัณฑ์ของ Ora2 มูลค่ามากกว่า 100 บาทต่อใบเสร็จในเว็บไซต์แคมเปญ Ora2 แล้ว เจ้าหน้าที่กิจกรรมชิงรางวัลจะคัดกรองการสมัครตามเงื่อนไขและใบเสร็จการซื้อสินค้าเจ้าหน้าที่กิจกรรมชิงรางวัลจะส่งข้อความยืนยันไปยังผู้เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อแจ้งว่าการเข้าร่วมกิจกรรมชิงรางวัลเป็นอันเสร็จสิ้น
 2. ผู้มีสิทธิ์รับรางวัลจำนวน 9 ท่าน โดยแต่ละท่านสามารถรับได้เพียงหนึ่ง(1)รางวัลตลอดช่วงเวลาของแคมเปญ และรางวัลที่ได้รับนั้นไม่สามารถเปลี่ยนเจ้าของ, คืน, แลกเปลี่ยนเป็นเงินสด, เครดิต, และวัตถุอื่นหรือบัตรกำนัลใดๆไม่ว่าจะบางส่วนหรือทั้งหมด
 3. การคัดเลือกผู้ได้รับรางวัลจะกระทำด้วยวิธีการจับฉลากและการตอบคำถามในแคมเปญให้ถูกต้อง
 4. ผู้ได้รับรางวัลจะได้รับแจ้งจากเพจเฟซบุค Ora2 ประเทศไทย (Ora2 Thailand), เว็บไซต์ของแคมเปญ, เว็บไซต์ Ora2 ประเทศไทย, อีเมล์ หรือทางโทรศัพท์
 5. ในกรณีที่เจ้าหน้าที่กิจกรรมชิงรางวัลไม่สามารถติดต่อผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัลได้ภายใน 14 วันหลังจากวันที่จับฉลาก เจ้าหน้าที่กิจกรรมชิงรางวัลขอสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกผู้ที่ได้รับรางวัลท่านอื่นโดยไม่จำเป็นต้องให้การเยียวยาหรือให้สิทธิ์อื่นทดแทน ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมดจะต้องแน่ใจว่าข้อมูลสำหรับการติดต่อที่กรอกลงในฟอร์มการสมัครเข้าร่วมกิจกรรมนั้นถูกต้องและสามารถใช้ติดต่อได้ในเวลาทำงาน
 6. ผู้ได้รับรางวัลที่ 1 ที่ถูกคัดเลือกจะต้องเลือกช่วงระยะเวลาการเดินทางและเมืองที่ต้องการจะไประหว่างโตเกียวหรือฮอกไกโด ภายใน 3 เดือนหลักจากการประกาศผล รางวัลและช่วงเวลาเดินทางที่เลือกจะไม่สามารถเปลี่ยนเจ้าของ, คืน, แลกเปลี่ยนเป็นเงินสด, เครดิต, และวัตถุอื่นหรือบัตรกำนัลไม่ว่าจะบางส่วนหรือทั้งหมด
 7. เจ้าหน้าที่กิจกรรมชิงรางวัลจะติดต่อผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัลเพื่อยืนยันว่ามีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนดสำหรับรางวัล เช่น มีพาสปอร์ตและกำหนดการเดินทางไปยังประเทศญี่ปุ่นหรือไม่ เจ้าหน้าที่กิจกรรมชิงรางวัลจะแจ้งกับผู้ได้รับรางวัลโดยตรงเมื่อได้รับรางวัล

ผู้ได้รับรางวัล

ผู้ได้รับรางวัลจำนวนรวม 9 ท่านจะถูกคัดเลือกจากผู้ที่กรอกข้อมูลครบถ้วนและอัพโหลดรูปใบเสร็จตัวจริงที่ซื้อผลิตภัณฑ์ของ Ora2 มากกว่า 100 บาทจากร้านค้าที่ร่วมรายการในเว็บไซต์แคมเปญของ Ora2

รางวัลที่ 1 : ผู้ได้รับรางวัล 1 ท่าน (ตั๋วเครื่องบินและที่พักสำหรับ 2 ท่าน)

รางวัลที่ 2 : ผู้ได้รับรางวัล 3 ท่าน : บัตรของขวัญจาก Centara Hotels & Resorts ซึ่งสามารถใช้ได้ทั้งห้องพัก ห้องอาหาร และ สปา เซ็นวารีทุกสาขาในประเทศไทยมูลค่ารางวัลละ 6,000 บาท

รางวัลที่ 3 : ผู้ได้รับรางวัล 5 ท่าน : ชุดของขวัญจาก Ora2 มูลค่ารางวัลละ 500 บาท

การประกาศผู้ได้รับรางวัล

ผู้ได้รับรางวัลจะได้รับการติดต่อโดยตรงจากเจ้าหน้าที่กิจกรรมชิงรางวัลผ่านทางข้อความส่วนตัวในบัญชีเฟซบุ๊ก / หรือการส่งข้อความโดยตรงผ่านทางอินสตาแกรม อีกทั้งรายชื่อผู้ได้รับรางวัลจะประกาศบนหน้าเฟซบุ๊ค Ora2 ประเทศไทย (Ora2 Thailand), เว็บไซต์ Ora2, เว็บไซต์ของแคมเปญ

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

 • ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องเป็นผู้ที่มีสัญชาติไทยเท่านั้น
 • ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องแน่ใจว่ามีสุขภาพแข็งแรงสามารถเดินทางท่องเที่ยวและเข้าร่วมกิจกรรมกับ Ora2 ได้
 • จำกัดเฉพาะท่านที่ไม่มีปัญหาในเรื่องกำหนดการการเดินทางในประเทศญี่ปุ่น
 • ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องแน่ใจว่ามีเอกสารการเดินทางพร้อมและสามารถเดินทางไปยังประเทศญี่ปุ่นได้โดยไม่จำเป็นต้องมีผู้ปกครอง
 • ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายอื่นๆทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมชิงรางวัล รวมไปถึงค่าใช้จ่ายสำหรับการส่งจดหมาย ค่าธรรมเนียมการเดินทาง ค่าธรรมเนียมการสื่อสาร และอื่นๆ เว้นแต่ว่าจะได้รับการระบุไว้อย่างจำเพาะในที่นี้

ผู้ได้รับรางวัลที่ได้รับการคัดเลือก

 • ผู้รอรับการคัดเลือกที่จะถูกเลือกเพื่อรับรางวัลที่ 1 สุดนั้น จะถูกจำกัดไว้สำหรับผู้ที่สุขภาพร่างกายแข็งแรงสามารถเดินทางและดำเนินการทางพิธีการใดๆที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางไปต่างประเทศได้ และส่งเอกสารความยินยอมสำหรับกรุ๊ปทัวร์ภายในวันที่กำหนดเท่านั้น
 • ผู้ได้รับรางวัลจากกิจกรรมชิงรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนสิทธิ์ในการรับรางวัลให้กับผู้อื่นหรือเปลี่ยนรางวัลเป็นเงินสดได้

ผู้ได้รับรางวัล

 • รางวัลที่ 1 คือเที่ยวบินไปยังประเทศญี่ปุ่นสำหรับ 2 ท่าน
  (ผู้ได้รับรางวัล 1 ท่านจะได้รับตั๋วเครื่องบินและที่พักสำหรับ 2 ท่าน)
 • ผู้ได้รับรางวัลที่ 1 สามารถเลือกได้ว่าจะเดินทางไปโตเกียวหรือฮอกไกโด โดยสามารถเดินทางท่องเที่ยวได้เป็นเวลา 4 วัน 3 คืน
 • ผู้ได้รับรางวัลที่ 1 จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าอาหาร การเดินทาง และค่าที่พักในประเทศของตน ค่าประกันอุบัติเหตุสำหรับการท่องเที่ยว ค่าใช้จ่ายสำหรับการดำเนินการต่างๆสำหรับการเดินทางไปต่างประเทศ
 • ผู้ได้รับรางวัลที่ 1 จะต้องรับผิดชอบค่าอาหารและค่าเดินทางในประเทศญี่ปุ่นด้วยตนเอง
 • ผู้ได้รับรางวัลที่ 1 จะต้องแน่ใจว่าได้ซื้อประกันอุบัติเหตุสำหรับการท่องเที่ยวก่อนหน้าการเดินทาง
 • ผู้ได้รับรางวัลที่ 1 จะได้รับตั๋วเครื่องบินไปกลับกรุงเทพ-ญี่ปุ่นและที่พักสำหรับ 4 วัน 3 คืน
 • ผู้ได้รับรางวัลที่ 1 จะได้รับที่พักสำหรับ 4 วัน 3 คืนเท่านั้นโดยไม่สามารถยืดและ/หรือลดระยะเวลาในการท่องเที่ยวภายในประเทศญี่ปุ่นได้แม้ว่าผู้ได้รับรางวัลที่ 1 จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายด้วยตนเอง
 • วันที่เดินทางจะมีการกำหนดในภายหลัง อย่างไรก็ตาม วันเดินทางสามารถเปลี่ยนแปลงได้และผู้ได้รับรางวัลจะได้รับการแจ้งเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงนั้นๆ
 • เจ้าหน้าที่กิจกรรมชิงรางวัลจะทำการจัดจ้างบริการการท่องเที่ยวจาก JTB(Thailand) Limited
 • ผู้ได้รับรางวัลจะต้องทำการจองการเดินทางกับทาง JTB(Thailand) Limited ภายใน 3 เดือนหลังจากมีการตัดสินผู้ที่ได้รับรางวัล

สิทธิในการเผยแพร่

 • ผู้ร่วมกิจกรรมยินยอมให้มีชื่อและเนื้อหาของตนในการเข้าร่วมกิจกรรม รวมไปถึงเรื่องราวและภาพถ่ายของผู้ร่วมกิจกรรม เพื่อใช้เป็นวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมการขายตามดุลยพินิจของบริษัท ซันสตาร์ จำกัด แต่เพียงผู้เดียว
 • ผู้เข้าร่วมกิจกรรมซึ่งเป็นผู้ชนะรางวัลยินยอมให้บริษัท ซันสตาร์ จำกัด ใช้ชื่อ ภาพถ่าย และข้อมูลส่วนบุคคล ผลงานที่เข้าร่วมกิจกรรม และข้อความที่กล่าวถึงผู้เข้าร่วมกิจกรรมตามความเป็นจริง ในการโฆษณาและส่งเสริมการขายได้โดยไม่มีค่าชดเชยใดๆ และไม่ต้องแจ้งให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทราบล่วงหน้าแต่อย่างใด

ข้อยกเว้นความรับผิด

 • บริษัท ซันสตาร์ จำกัด และเจ้าหน้าที่กิจกรรมจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ รวมถึงความเสียหาย สูญเสียและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อม ที่เป็นผลหรือสืบเนื่องจากการกระทำใดๆ ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมหรือผู้ได้รับรางวัลซึ่งผิดกฎหมาย หรือเป็นการละเมิดสิทธิใดๆ ต่อผู้อื่นไม่ว่าก่อนหรือหลังการเข้าร่วมกิจกรรมหรือการได้รับรางวัล
 • ในกรณีที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องได้รับยินยอมจากบุคคลที่สามในการเข้าร่วมกิจกรรมชิงรางวัลนี้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องได้รับความยินยอมเป็นหนังสือก่อนทำการสมัครเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ในกรณีที่เกิดข้อพิพาทหรือความขัดแย้งใดๆ กับบุคคลที่สามภายหลังจากได้ทำการสมัครและ/หรือภาพถ่ายได้ถูกส่งเพื่อร่วมกิจกรรมชิงรางวัล การแก้ไขข้อพิพาทหรือความขัดแย้งใดๆ ที่เกิดขึ้นนั้นจะเป็นความรับผิดชอบของผู้เข้าร่วมกิจกรรมแต่เพียงผู้เดียว และจะไม่เกี่ยวข้อง และ/หรือมีกระทบกับบริษัท ซันสตาร์ จำกัด เจ้าหน้าที่กิจกรรม และบุคคลอื่นใด

ข้อมูล/รูปภาพส่วนตัวสำหรับการสมัครเข้าร่วมกิจกรรม

 • เจ้าหน้าที่กิจกรรมชิงรางวัลจะทำการลบและคัดข้อมูลส่วนตัวของผู้เข้าร่วมกิจกรรมทิ้งไปเมื่อกิจกรรมชิงรางวัลเสร็จสิ้น
 • การเข้าร่วมกิจกรรมชิงรางวัลและให้ข้อมูลที่จำเป็นนี้ ถือว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรมอนุญาตให้ Sunstar Ora2ประเทศไทยประมวลผลข้อมูลภายใต้ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ปี 2553
  [http://etcommission.go.th/files/doc/Guideline-DP-v5-june-2557.pdf]

อื่นๆ

 • กิจกรรมชิงรางวัลนี้จะถูกบริหารจัดการโดยบริษัท ซันสตาร์ จำกัดและเจ้าหน้าที่กิจกรรมชิงรางวัล บริษัท ซันสตาร์ จำกัด เจ้าหน้าที่กิจกรรมชิงรางวัลสามารถเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและข้อตกลงได้เมื่อจำเป็น และสามารถกระทำการใดๆที่เห็นสมควรเพื่อให้การบริหารจัดการกิจกรรมชิงรางวัลเป็นไปได้ด้วยความเรียบร้อย
 • เจ้าหน้าที่กิจกรรมชิงรางวัลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • รางวัลทั้งหมดจะถูกนำส่งโดยบริการส่งเอกสารไปยังที่อยู่ในประเทศไทยดังที่เขียนในฟอร์มสมัครเข้าร่วมกิจกรรมในเว็บไซต์
 • รางวัลทั้งหมดจะถูกรับไว้โดยความเสี่ยงทั้งหมดจะเป็นของตัวผู้ได้รับรางวัลเอง และเจ้าหน้าที่กิจกรรมชิงรางวัลจะได้รับการยกเว้นจากความรับผิด, การเป็นตัวแทนหรือการรับประกันใดๆที่เกี่ยวข้องกับรางวัลใดๆตามกฎหมาย
 • ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะกระทำตามเงื่อนไขและข้อตกลงของเจ้าหน้าที่กิจกรรมชิงรางวัลสำหรับรางวัลแต่ละรางวัล
 • ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะกระทำตามการบริหารจัดการของเจ้าหน้าที่กิจกรรมชิงรางวัลในกิจกรรมชิงรางวัลนี้และจะไม่ทำการคัดค้านต่อวิธีการบริหารจัดการและข้อสรุป
 • การตัดสินใดๆของเจ้าหน้าที่กิจกรรมชิงรางวัลและ/หรือกรรมการในแคมเปญถือเป็นอันสิ้นสุด
 • การเข้าร่วมในแคมเปญนี้ ถือว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรมยอมอยู่ภายใต้เงื่อนไขและข้อตกลงอย่างเป็นทางการและ
  คำตัดสินของเจ้าหน้าที่กิจกรรมชิงรางวัล.
 • เจ้าหน้าที่กิจกรรมชิงรางวัลจะไม่รับผิดชอบต่อการกระทำ, การเว้นการกระทำ, ความผิด, การผิดสัญญา, และ/หรือการกล่าวที่ผิดพลาดของบุคคลที่สาม
 • บริษัท ซันสตาร์ จำกัดและเจ้าหน้าที่กิจกรรมชิงรางวัลจะไม่รับผิดชอบต่อการบาดเจ็บ และ/หรือความเสียหายอันเกิดจากกิจการที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมชิงรางวัลนี้
 • ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะให้ความร่วมมือกับบริษัท ซันสตาร์ จำกัดและเจ้าหน้าที่กิจกรรมชิงรางวัลในการโฆษณา ‘Sunstar Ora2’ ในฐานะผู้ส่งสารเมื่อได้รับการร้องขอ
 • เจ้าหน้าที่กิจกรรมชิงรางวัลขอสงวนสิทธิ์ในการแทนที่รางวัลในกิจกรรมชิงรางวัลด้วยรางวัลอื่นๆที่มีมูลค่าเท่ากันโดยไม่จำเป็นต้องให้เหตุผล และ/หรือ แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • รางวัลจากกิจกรรมชิงรางวัลไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด, เครดิต, หรือวัตถุอื่นใดและไม่สามารถเปลี่ยนผู้ครอบครองได้
 • เจ้าหน้าที่กิจกรรมชิงรางวัลสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยน, แก้ไข้, และ/หรือ ลบข้อตกลงและเงื่อนไขของแคมเปญนี้แต่เพียงผู้เดียวโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทราบล่วงหน้าและถือว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรมเห็นชอบกับการเปลี่ยนแปลงนั้นๆ
 • ข้อมูลส่วนตัวที่ให้ไว้ในฟอร์มสมัครเข้าร่วมกิจกรรมชิงรางวัลจะถูกใช้เฉพาะในกิจกรรมชิงรางวัลและแคมเปญของ Sunstar Ora2 ประเทศไทยเท่านั้น

คำถาม